Event & Partyservice Harlingen

Privacy & Cookies

Meer informatie over privacy & cookies op de website www.in4more.nl

Wij, In4More, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder je persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in jouw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van je persoonsgegevens. In4More hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht je hier vragen over hebben dan helpen wij je graag. Je kunt ons bereiken op privacy@in4more.nl en/of via +31 (0)6 1092 6562.

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een reservering of facturatie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de goederen of diensten die je hebt afgenomen en deze goederen of diensten te kunnen leveren. Hierbij maken wij gebruik van je persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met jou.

De communicatie geschiedt via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of telefoongesprek. Voor de nieuwsbrief en accountregistratie dient vooraf toestemming te zijn gegeven. Deze toestemming kan op elk moment eenzijdig worden ingetrokken. Lees hier meer over in onze privacy disclaimer.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Wij verkrijgen gegevens doordat je van onze producten en diensten gebruikmaakt en door de contactmomenten die je met ons hebt gehad. Denk hierbij aan bronnen zoals het invullen van een contactformulier op onze website, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?

Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten/producten hebben wij te maken met je persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door jouzelf aan ons verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt:

  • bedrijfsnaam/organisatie
  • geslacht
  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Behalve je persoonsgegevens hebben wij ook te maken met je digitale en technische voetafdruk, die je plaatst door jouw online bezoek aan de website van In4More. Zodoende ontvangen wij informatie over jouw activiteiten op onze website, informatie over je browsegedrag, je IP-adres en je locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van je persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van je gegevens ligt bij In4More. Wij slaan jouw gegevens op via hostingmaatschappij Yourname. Met deze data-opslagpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database

Het is te allen tijde mogelijk je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent uit onze database te laten verwijderen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via privacy@in4more.nl. In4More zorgt ervoor dat dit verzoek op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door In4More met derden

Onder derden verstaan wij onze zakenrelaties. Indien noodzakelijk wordt er, in opdracht van jou of krachtens een wettelijke verplichting, een verwerkersovereenkomst opgesteld. Met onze zakenrelaties hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is gesloten, worden onder geen beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij In4More.

Zakenrelaties

Onder Zakenrelaties verstaan wij instanties die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk daarbij aan inhuurbedrijven en boekhouder. Deze instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in het hoofdstuk over Privacy.

Mailing

Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in producten of diensten, aanbiedingen van producten of diensten of andere inhoudelijke informatie, gebruiken wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verzonden aan alle e-mailadressen van gebruikers die ons toestemming hebben gegeven om benaderd te worden voor promotionele doeleinden en/of de verstrekking van noodzakelijke klantinformatie.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt het mailingprogramma Mailchimp gebruikt. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten. Het is te allen tijde mogelijk om je voorkeuren aan te passen of om je uit te schrijven voor de mailing. Je mailadres wordt permanent van de mailinglijst verwijderd middels een beveiligde web-omgeving van Mailchimp. Wij, In4More, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens.

Cookies

Dit stuk is voor websites zonder cookie-bar. Met een cookie bar is een standaard stuk te plaatsen via de plugin van cookiebot.com.

Een cookie is een figuurlijke koekkruimel die een digitaal spoor achterlaat tijdens een bezoek aan de website met je desktop, telefoon of tablet. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee je de website bezoekt. De AVG benoemt vier verschillende soorten cookies, noodzakelijke cookies, statistische cookies, voorkeurscookies en marketingcookies.

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren kan functioneren. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
  • Statistische cookies: deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.
  • Voorkeurscookies: deze cookies zorgen ervoor dat je voorkeursinstellingen worden opgeslagen, zoals taalvoorkeur en het onthouden van artikelen in je winkelmandje. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.
  • Marketingcookies: voor het laten zien van informatie van derden, denk aan YouTube-videocontent, Facebook-posts of afbeeldingen van een externe website. Zonder jouw toestemming kan de website deze content niet tonen. Voor deze cookies dient toestemming te worden verleend door de bezoeker.

Details over de cookies die wij gebruiken is opgenomen in de cookiebanner op onze website.

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen en je kunt jouw cookies verwijderen in je browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kun je niet meer alle functionaliteiten van onze website gebruiken. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in je browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij je dan ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als de wijzigingen zeer ingrijpend zijn, zullen wij dit op een duidelijke en opvallende wijze met je communiceren.

Vragen?

Heb je algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij je door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent je privacy, kun je terecht bij: In4More, privacy@in4more.nl en/of via +31 (0)6 1092 6562.

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?

Esmeralda namens In4More Event & Partyservice Harlingen