Event & Partyservice Harlingen

Disclaimer

Aan de correctheid van het gegeneerde document op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik is dan ook op eigen risico.

Disclaimer In4More Event & Partyservice Harlingen vof

Op deze pagina vindt je de disclaimer van In4More Event & Partyservice Harlingen, zoals deze beschikbaar is gesteld door In4More Event & Partyservice Harlingen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In4More Event & Partyservice Harlingen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij In4More Event & Partyservice Harlingen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met In4More Event & Partyservice Harlingen te mogen claimen of te veronderstellen.

In4More Event & Partyservice Harlingen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden bovendien aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. In4More Event & Partyservice Harlingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van In4More Event & Partyservice Harlingen op deze pagina.

ondertekening Koen en Esmeralda

in4more-chique-zwarte-loper-afzetpaaltjes-zwart-koord-huren

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?

Esmeralda namens In4More Event & Partyservice Harlingen